Zoek
Sluit dit zoekvak.

Inventaris

In artikel 7.13 worden eisen gesteld aan het opstellen van inventaris zoals stoelen en tafels. Met name in ruimten waar veel mensen bijeenkomen, is het belangrijk dat stoelen geen obstakels en struikelgevaar vormen bij het ontvluchten van ruimten en gebouwen. Dit artikel gaat ervan uit dat er altijd een minimale vrije vloeroppervlakte per aanwezig persoon moet zijn. Deze bedraagt 0,25 m2 per persoon wanneer er geen zitplaats beschikbaar is. Verder moet er ook voor ieder persoon met een zitplaats een minimale vrije vloeroppervlakte aanwezig zijn. Deze oppervlakte is afhankelijk van de stoelen, staan deze los of zijn ze aan de vloer bevestigd. Ook worden er eisen gesteld aan de breedte van de gangpaden tussen de rijen stoelen.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de diverse afmetingen.

Aantal zitplaatsen naast elkaarBreedte gangpadAfstand tussen rijen
160,6 m0,4 -0,45 m
320,6 m0,46 m
501,1 m0,46 m

Algemeen kan worden vastgesteld dat wanneer er meer dan vier stoelen naast elkaar staan en meer dan vier rijen achter elkaar, de stoelen onderling aan elkaar moeten zijn gekoppeld of aan de vloer bevestigd.In ruimten waar kramen, podia en schappen staan opgesteld moet ook rekening worden gehouden met voldoende vrije loopruimte. Hiervoor zijn in artikel 7.10 nadere voorwaarden gesteld.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.