Search
Close this search box.

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is een certificaat dat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling.

Het inspectiecertificaat vervangt het certificaat uit de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Deze regling is vervallen en wordt vervangen door het CCVcertificatieschema brandmeldinstallaties. 

Een inspectie-instelling welke bevoegd is om een inspectiecertificaat af te geven, moet een type A geaccrediteerde inspectie-instelling zijn, die voldoent aan de NEN-EN ISO/IEC 17020.

Certificeren van een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

In lid 6 van artikel 6.20 is aangegeven dat een brandmeldinstallatie, volgens bijlage 1, moet zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat. In lid 4 van artikel 6.23 is aangegeven dat een ontruimingsalarminstallatie die hoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, lid 6 van toepassing is, moet ook een geldig inspectiecertificaat hebben. Het certificaat wordt op grond van het CCVinspectieschema uitgegeven. Dit schema is mede bedoeld om het grote aantal onechte- en ongewenste brandmeldingen, die door brandmeldinstallaties worden gegeven, te verminderen. Een afgegeven certificaat is één jaar geldig indien de brandmeldinstallatie een verplichte doormelding heeft naar de RAC. De ander certificaten zijn drie jaar geldig.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.