Search
Close this search box.

Gevelopeningen

Er is sprake van gevelopeningen volgens de NEN 6068, wanneer een bouwdeel in een gevel of dak een brandwerendheid heeft die kleiner is dan 30 minuten. Uit deze voorwaarde vloeit voort, dat dichte gevels met een lagere brandwerendheid moeten worden beschouwd als openingen. Een gevelopening hoeft dus niet werkelijk open te zijn.Om te voorkomen dat een brand zich gemakkelijk uitbreidt, gelden er daarnaast voorwaarden ten aanzien van de aan de buitenlucht grenzende constructieonderdelen. Dit is niet van toepassing voor het dak. Een dak mag echter niet brandgevaarlijk zijn.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.