Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeenschappelijke functie

In het Bouwbesluit wordt bij sommige gebruiksfuncties onderscheid gemaakt in gemeenschappelijke, niet-gemeenschappelijke en gezamenlijke ruimten.

Definitie gemeenschappelijk:  Bij of krachtens dit besluit wordt een gedeelte van een bouwwerk, een ruimte of een voorziening die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangemerkt als gemeenschappelijk. Een zodanig gedeelte, een zodanige ruimte of een zodanige voorziening maakt, met uitzondering van een nevenfunctie, voor de toepassing van dit besluit deel uit van alle daarop aangewezen gebruiksfuncties. Met andere woorden: Een gedeelte van een bouwwerk, ruimte of voorziening dat ten dienste staat van meer dan één gebruiksfunctie. Dit kunnen bijvoorbeeld een toiletruimte, verkeersruimte en trappenhuis zijn.

Obex Gemeenschappelijke functi

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.