Search
Close this search box.

Bouwwerk

De definitie van het begrip bouwwerk is niet opgenomen in de Wabo, de Woningwet en het Bouwbesluit. Het begrip vanuit de Model-Bouwverordening is een definitie gegeven. Op basis van jurisprudentie kan worden vastgesteld dat het begrip van overeenkomstige toepassing is op de begrip ´bouwwerk´, zoals opgenomen in de Wabo, Woningwet en het Bouwbesluit.

Vanuit de Model-Bouwverordening is een bouwwerk: `Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of een ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met indirect met de grond verbonden is, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren´.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.