Search
Close this search box.

Gebruiksmelding

Het Bouwbesluit 2012 geeft aan wanneer een gebouw moet zijn voorzien van een gebruiksmelding. Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding: 
 

  • Een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien daarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn (behoudens een woongebouw)
  • Een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 uit het oogpunt van brandveiligheid gegeven voorschrift, of;
  • Een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

Het indienen van een gebruiksmelding is benoemd in artikel 1.19 Bouwbesluit 2012.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.