Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gezamenlijke functie

Definitie gezamenlijk: Bij of krachtens dit besluit wordt een gedeelte van een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie of een ruimte of voorziening die ten dienste staat van die gebruiksfunctie, gebruikt door meer dan een wooneenheid, cel of logiesverblijf in die gebruiksfunctie, aangemerkt als gezamenlijk. 

Met andere woorden: een gezamenlijke ruimte is een ruimte of voorziening waarop meer dan één wooneenheid, cel of logiesverblijf is aangewezen. Het gaat bijvoorbeeld bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur om een doucheruimte, een keuken of verkeersruimten. Ook de vluchtroute uit de woning is een gezamenlijke vluchtroute.

Obex Gezamelijke functie

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.