Search
Close this search box.

Gelijkwaardigheidsbepaling

Het is mogelijk om op een andere wijze dan de in het Bouwbesluit aangegeven prestatie eisen aan de vereiste (brand)veiligheid te voldoen, zoals is benoemd in artikel 1.3 van het Bouwbesluit. Hierbij moet door degene die de gelijkwaardigheid aanvraagt, worden aangetoond dat dezelfde mate van veiligheid wordt bereikt als het toe te passen artikel beoogt. Ook moet worden aangetoond dat de gelijkwaardige oplossing in stand wordt gehouden of te wel wordt onderhouden. Als er gebruik wordt gemaakt van een gelijkwaardige oplossing in het kader van hoofdstuk 6 of 7 Bouwbesluit 2012, moet er minimaal een gebruiksmelding zijn, zoals bedoeld in artikel 1.18.

Indien een aanvrager gebruik wil maken van deze gelijkwaardigheidsbepalingen, zal hij bij B en W moeten aantonen dat zijn bouwplan voldoet aan de doelstelling en het niveau van de prestatie-eis waarvan hij afwijkt. De oplossingen waarvoor hij kiest, moeten immers gelijkwaardig zijn aan het niveau van de desbetreffende prestatie-eis of samenstel van verschillende prestatie-eisen.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.