Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gebruiksgebied

De definitie van een gebruiksgebied:  Vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten gelegen in een brandcompartiment die niet door en dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is.

Dit betreft dus vrij indeelbare gedeelten in een brandcompartiment tussen dragende scheidingsconstructies. Toiletruimten, badruimten, technische ruimten en verkeersruimten zijn geen onderdeel van het gebruiksgebied.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.