Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gebeurtenissenboom

Op basis van het normatief brandverloop kan een gebeurtenissenboom worden opgesteld. De gebeurtenissenboom is verdeeld in gebeurtenissen/ acties voor gebruikers, de automatische blusinstallatie (indien aanwezig/ vereist) en de brandweer. Elke gebeurtenis is met één of meerdere maatregelen te beïnvloeden. Een voorwaarde hierbij is dat het doel van de maatregel of voorziening duidelijk is. Hoe eerder in het verloop van de gebeurtenissen wordt ingegrepen, des te geringer zijn de gevolgen. 

Voor kantoorgebouwen kunnen uit de gebeurtenissenboom specifieke doelstellingen worden afgeleid:

 1. Voorkomen van brand.
 2. Zo snel mogelijk ontdekken van brand.
 3. Zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedrijfshulpverleners en overige personen.
 4. Tijdig ontruimen.
 5. Blussen van een beginnende brand door bedrijfshulpverleners/personeel.
 6. Zo snel mogelijk automatisch blussen van brand.
 7. Zo snel mogelijk melden van de brand aan de alarmcentrale.
 8. Zo snel mogelijk opkomen van de brandweer.
 9. Zo snel en adequaat mogelijk inzetten van de brandweer.
 10. Zo snel en adequaat mogelijk in veiligheid brengen van personen die zich nog in het bedreigde gebied bevinden.
 11. Zo snel en adequaat mogelijk blussen van de brand.
 12. Zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.