Zoek
Sluit dit zoekvak.

Functiegebied

Definitie van een functiegebied: Gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten, niet zijnde het verblijven van personen, plaatsvinden. Dit betekent dus dat een functiegebied: 

  • – minimaal één functieruimte omvat;
  • – bestaat uit een aantal op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten;
  • – geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte mag bevatten tenzij die ruimte een functieruimte is;
  • – niet per definitie een besloten ruimte hoeft te zijn.


Definitie van een functieruimte:

  • In een functiegebied gelegen ruimte.
  • Uit de definitie voor een functieruimte volgt dat:
  • Deze niet is bestemd voor het verblijven van mensen;
  • Deze niet per definitie besloten hoeft te zijn.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.