Search
Close this search box.

Extra beschermde vluchtroute

Definitie van een extra beschermde vluchtroute: Buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde vluchtroute

Wanneer de vluchtroute door een scheiding van een brandcompartiment gaat én door verkeersruimten voert waar geen brand mag uitbreken, verandert deze route in een extra beschermde vluchtroute. Een extra beschermde vluchtroute voldoet daarom niet alleen aan de eisen die gelden voor beschermde vluchtroute, maar ook
aan eisen die voorkomen dat de vluchtroute vroegtijdig door brand wordt afgesneden. Een trappenhuis waarin een hoogte kan worden overbrugd van meer dan 8 meter, moet ook voldoen aan de eisen van een extra beschermde vluchtroute. Deze extra beschermde vluchtroute mag niet in een brandcompartiment zijn gelegen (er wordt vanuit gegaan dat er geen brand kan ontstaan). Om ervoor te zorgen dat in een vluchtroute met de status extra beschermde vluchtroute geen brand kan uitbreken, stelt het Bouwbesluit zwaardere eisen aan de materialen die mogen worden toegepast.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.