Search
Close this search box.

Eurocodes

Het houden van de proeven is tijdrovend, kostbaar en de uitkomst is soms discutabel. Daarom zijn er ook rekenkundige methodes ontwikkeld om de brandwerendheid van constructieonderdelen te bepalen. De rekenmethodes zijn opgenomen in de eurocodes. Eurocodes zijn Europese normen en richtlijnen voor de bouwwereld. Deze Europese normen zijn net als de NENnormen opgesteld door wetenschappers en ingenieurs, gebruikers en vakmensen uit de praktijk. 

De eurocodes hebben ten doel:

  • Uniforme criteria op te stellen voor gebruik binnen heel Europa
  • Verschillen in nationale regels te harmoniseren
  • Een uniforme basis te creëren voor onderzoek en ontwikkeling
  • De uitwisseling van diensten en producten in het bouwwezen te vereenvoudigen
  • Het aanbestedingsbeleid voor bouwwerken binnen Europa te vereenvoudigen

Voor brandveiligheid zijn de volgende eurocodes van belang:
 

EUROCODETOELICHTING
  
Eurocode 2NEN-EN 1992-1-2+C2 Ontwerp en berekening van betonconstructies bij brand
Eurocode 3NEN-EN 1993-1-2+C2 Ontwerp en berekening van staalconstructies bij brand
Eurocode 4NEN-EN 1994-1-2+C1 Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies bij brand
Eurocode 5NEN-EN 1995-1-2+C2 Ontwerp en berekening van houtconstructies bij brand
Eurocode 6NEN-EN 1996-1-2+C1 Ontwerp en berekening van metselconstructies bij brand
Eurocode 9NEN-EN 1999-1-2+C1 Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies bij brand

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.