Search
Close this search box.

Evenement

Evenementen zijn één- of meerdaagse sportieve, culturele of feestelijke gebeurtenissen die een wervend karakter hebben voor een stad en toegankelijk zijn voor een breed publiek. De betreffende gemeente past via het verlenen en handhaven van de evenementenvergunning regels toe op het organiseren van evenementen in de openbare ruimte. Niet alleen gebouwen, maar ook evenementen moeten brandveilig zijn. Het begrip evenement is terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin wordt onder evenement verstaan: Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. 

Om te bepalen welke eisen er van toepassing zijn, is al aangegeven dat de brandveiligheidseisen voor evenementen in verschillende wetten of regelingen zijn geregeld. Namelijk in:

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.