Zoek
Sluit dit zoekvak.

Deurvoorziening

Uit het oogpunt van brandveiligheid kunnen er vier soorten voorzieningen met betrekking tot deuren worden onderscheiden:

  • Deurvergrendelingen (security-maatregel);
  • Deurvastzetinrichtingen;
  • Automatische bediende deuren;
  • Draaideuren.


Het Bouwbesluit, artikel 7.12, geeft aan dat deuren in een vluchtroute uitsluitend gesloten mogen worden indien deze bij het vluchten, zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel, kunnen worden geopend. Dit betekent dat deuren in vluchtroutes om die reden niet op slot mogen zijn.Het Bouwbesluit, artikel 6.26, geeft ook aan dat deuren in een inwendige scheidingsconstructie met een eis voor WBDBO of WRD, zelfsluitend moeten zijn. In de praktijk betekent dit, dat deze deuren moeten zijn voorzien van een dranger. Artikel 7.3 geeft aan dat deze zelfsluitende constructie onderdelen niet vast mogen worden gezet indien deze bij het ontstaan van rook en/of brand niet automatisch worden gesloten. 
 

Deuren in rook- en brandwerende scheidingen

Zoals artikel 6.26 aangeeft mogen er in wanden, met een eis voor brandwerendheid, alleen deuren aanwezig zijn die zelfsluitend zijn elektromagneet (kleefmagneet), ook wel een deurvastzetinrichting genoemd. Aan weerszijden van de deur moeten binnen een afstand van minimaal 50 cm en maximaal 250 cm rookmelders worden aangebracht. Deze rookmelders schakelen de elektrische voeding van de kleefmagneet uit en de deuren kunnen zich sluiten door de dranger die op de deur aanwezig is. Is er een brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig, dan kunnen de rookmelders hierop worden aangesloten en kan de elektrische voeding van de kleefmagneet, als een stuurfunctie van de brandmeldinstallatie, worden uitgeschakeld.

Dit systeem kan ook ‘stand-alone’ worden uitgevoerd als er in het gebouw geen brandmeldinstallatie aanwezig is, dit wordt ook wel een rookschakelaar genoemd. In plaats van kleefmagneten, kunnen ook drangers met een vrijloop worden toegepast. Die drangers hebben geen continue veerkracht en kunnen de deur in geopende stand houden. De dranger wordt pas actief na een commando vanuit de brandmeldcentrale, waardoor de veerkracht beschikbaar komt en de deur zich zal sluiten. Dit type dranger is ideaal voor toepassing in ziekenhuizen en zorgcentra.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.