Search
Close this search box.

Deurcontstructies

Deuren en de hierbij horende puiconstructies worden veelal toegepast in brand– en rookwerende scheidingen. In deze paragraaf worden handreikingen gegeven om de brandwerendheid van deze constructieonderdelen te kunnen beoordelen. Tekortkomingen kunnen aan de hand van de volgende paragrafen worden benoemd en inzichtelijk worden gemaakt.

Deuren hebben diverse kenmerken, die bepalend zijn in hoeverre een brandwerendheid aan een deur toe te kennen is. Onderstaand zijn de kenmerken beschreven.

  • Type deurblad (vulling, kantlat en randhout);
  • Aansluiting van het deurblad op het kozijn en de vloer (naden rondom de deuren, brandwerende strips in deur en opschuimende band in de omhulling van het kozijn);
  • Hang- en sluitwerk (type slot, slotkast, sluitplaat, deurdranger, kleefmagneet);
  • Draairichting van de deur.

Brandwerende deuren inclusief de hierbij horende kozijnen worden zoals benoemd geclassificeerd conform NEN 6069 (NEN 6069:A1+C1:2019). Deze norm verwijst naar de Europese beproevingsnorm NEN-EN 1634-1, op basis waarvan de test uitgevoerd moet worden. In bijlage A van NEN 6069 staat benoemd dat bestaande beproevingsrapporten op basis van eerdere versies van NEN 6069 (vanaf 1991), waarbij geen rekening is gehouden met Europese bepalingsmethoden, behouden mogen blijven binnen bestaande bouw.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.