Search
Close this search box.

Capped / Uncapped

Vanuit de Europese testnormen worden doorvoeringen op verschillende manieren afgesloten tijdens een brandproef. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de termen ‘capped’ (uiteinde van de leiding afgedicht) en ‘uncapped’ (uiteinde van de leiding open). De meest ongunstige situatie betreft een uncapped/ uncapped testopstelling (doorvoering aan weerszijde open), gezien er in de leiding geen tegendruk ontstaat en de brandwerende applicatie als gevolg van de temperatuurtoename in de brandruimte uit zichzelf op tijd moet reageren. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.