Search
Close this search box.

Capaciteit van een vluchtroute

Het Bouwbesluit geeft voorschriften met betrekking tot de capaciteit van een vluchtroute.

Artikel 2.108 lid 1 Bouwbesluit 2012 regelt het aantal personen dat, afhankelijk van de breedte, op een vluchtroute mag zijn aangewezen. De doorstroomcapaciteit is uitgedrukt in personen per meter. In dit voorschrift zijn vijf verschillende criteria opgenomen afhankelijk van het soort doorstroomopening.

Lid 2 van artikel 2.108 geeft een mogelijk om bij ministeriële regeling (artikel 2.1 Regeling Bouwbesluit) af te wijken van de voorschriften in het eerste lid. Dit betreft een doorstroomcapaciteitsberekening met opvangcapaciteit. Het toevoegen van een tijdscriterium is te beschouwen als een afwijking van het eerste lid, dat wel een eis aan de capaciteit stelt maar zich niet uitspreekt over de ontruimingstijd.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.