Zoek
Sluit dit zoekvak.

Branddetectiebedrijf

Het branddetectiebedrijf dat erkend is middels het CCV certificatieschema moet minimaal de volgende mensen in dienst hebben:

 • Eén projecteringsdeskundige
  Een projecteringsdeskundige heeft de volgende kwalificaties:
  • Kennis van de toegepaste apparatuur volgens de eindtermen van bijlage 8 van de regeling (bewijs van opleiding door de producent of diens gemachtigde);
  • In het bezit van het diploma projecteringsdeskundige
    
 • Eén inbedrijfsteller
  Een inbedrijfsteller heeft de volgende kwalificaties:
  • Kennis van de toegepaste apparatuur volgens de eindtermen van bijlage 8 van de regeling (bewijs van opleiding door de producent of diens gemachtigde);
  • In het bezit zijn van het diploma onderhoudsdeskundige met aantoonbaar twee jaar werkervaring of in het bezit zijn van het diploma projecteringsdeskundige.
 • Eén installatiedeskundige
  Een installatiedeskundige heeft de volgende kwalificaties:
  • Is in het bezit van het diploma installatiedeskundige
  • Dient kennis te hebben van en te kunnen werken met de toegepaste producten
    

Deze deskundigen moeten in minimaal twee mensen vertegenwoordigd zijn. Let wel, in het certificatieschema voor het branddetectiebedrijf staat ook het volgende beschreven: ‘Een tweede projecteringsdeskundige moet van iedere brandmeldinstallatie, de projectie, het blokschema en de functiematrix, op basis van de eisen controleren’.

Praktisch gezien houdt dit in dat een branddetectiebedrijf twee projecteringsdeskundigen in dienst moet hebben. Als een branddetectiebedrijf slechts één projecteringsdeskundige in dienst heeft, is het mogelijk om een samenwerkingsverband aan te gaan en zodoende de projecteringsdeskundige van het andere bedrijf de controles op de projectie, het blokschema en de functiematrix uit te laten voeren.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.