Search
Close this search box.

Beschermd Subbrandcompartiment

Een beschermd subbrandcompartiment betreft gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een subbrandcompartiment ligt of daarmee samenvalt, dat meer bescherming biedt tegen brand of rook dan een subbrandcompartiment

Een beschermd subbrandcompartiment heeft een aanvullende beschermende functie bij woonfuncties en logiesgebouwen (slapende personen) en in het bijzonder bij ruimten waarin zich personen bevinden die niet zelfredzaam zijn (bijvoorbeeld kinderdagverblijven voor kinderen jonger dan 4 jaar), ziek in bed liggen (bijvoorbeeld ziekenhuizen) of opgesloten zijn (bijvoorbeeld cellencomplexen). De aanwezige personen zijn niet alert, kunnen niet zelfstandig vluchten of zelf de deur openen, waardoor er extra tijd nodig is voor het verlaten van de betreffende ruimten. Met beschermde subbrandcompartimenten is zijn personen buiten dat het beschermde subbrandcompartiment waar de brand heerst een langere tijd beschermd tegen brand en rook, waardoor de ontruiming optimaler kan worden uitgevoerd.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.