Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brandveiligheidsmaatregelen

Het normatief brandverloop ligt ten grondslag aan de bouwkundige brandveiligheidseisen in de bouwregelgeving. Brandveiligheidsconcepten zijn dan ook opgesteld met als doel om de regelgeving een kader aan te reiken op het gebied van brandbeveiliging. Dit gebeurt in de vorm van brandbeveiligingsmaatregelen en brandpreventieve voorzieningen, die zijn opgedeeld in de onderstaande zes aandachtgebieden:
 

 1. Planologie
  De indeling van een gebied is van invloed op de ontdekkingstijd van een brand in een gebouw. De afstand tot andere gebouwen kan een rol spelen bij de kans op het overslaan van brand. Daarnaast is de bereikbaarheid van het gebouw voor de brandweer van belang.
 2. Bouwkunde
  De bouwkundige voorzieningen omvatten onder meer het materiaal dat in het gebouw verwerkt is. Ook de constructie van het gebouw is van invloed op de ontwikkeling van een brand. Daarnaast spelen de ontvluchtingsmogelijkheden, nooduitgangen en dergelijke ook een grote rol.
 3. Installatietechniek
  De aanwezige installaties kunnen het brandverloop beïnvloeden. Denk hierbij aan de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie met automatische bewaking (rookmelders). Ook de aanwezigheid van niet-brandveiligheidsinstallaties, zoals een inbraakdetectie, kan van invloed zijn op het verloop van een brand; brandstichting na inbraak blijkt een belangrijke brandoorzaak in bepaalde typen gebouwen.
 4. Inventaris
  In de brandbeveiligingsconcepten worden maatregelen genoemd zoals het toepassen van veilige inrichtingsmaterialen en degelijke apparatuur (bijvoorbeeld met een KEMA-keur).
 5. Interne organisatie en gebruik
  De interne organisatie is van grote invloed op het brandverloop. Indien er brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, dienen hiervoor voorzieningen te worden getroffen. Daarnaast is het van belang dat er regelmatig gecontroleerd wordt op het voorkomen van brandgevaarlijke situaties. De eigen organisatie dient te zijn voorbereid op een eventuele brand, zodat eenieder weet wat in dat geval te doen en deze snel kan worden geblust.
 6. Inzetmogelijkheden van de brandweer
  De inzetmogelijkheden van de brandweer bepalen hoe snel een brand kan worden bestreden, mensen kunnen worden gered en hoe verdere schade kan worden beperkt.

De veiligheidsketen en de zes aandachtsgebieden hangen nauw met elkaar samen. In het onderstaande schema zijn de onderlinge verbanden in kaart gebracht.

 Veiligheidsketen    
 ProactiePreventiePreparatieRepressieNazorg
Planologie* *  
Bouwkunde *   
Installatietechniek *   
Inventaris *   
Interne organisatie en gebruik ****
Inzet brandweer  ***

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.