Search
Close this search box.

Brandcompartimentering

Brandcompartimentering is het onderverdelen van een gebouw in brandcompartiment(en) door middel van brandscheidingen, om zo branddoorslag c.q. brandoverslag van het ene compartiment naar het andere tegen te gaan. Tevens worden op deze manier vluchtwegen gemaakt, waarlangs de aanwezige mensen het gebouw tijdig kunnen verlaten. In Nederland is in het Bouwbesluit 2012 vastgelegd hoe groot deze compartimenten dienen te zijn, welke brandwerendheid de wanden en deuren moeten hebben.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.