Search
Close this search box.

Brandschermen

Bij een brand dient de verspreiding van rook te worden tegengegaan, zodat bijvoorbeeld RWA-installaties optimaal kunnen functioneren en vluchtroutes niet door rook versperd kunnen worden. In het Bouwbesluit afdeling 2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook, wordt vermeld dat rook zich niet binnen een korte tijd mag verspreiden naar een ander deel van het bouwwerk zodat veilig vluchten wordt belemmerd. Rookscheidingen moeten aan bepaalde specificaties voldoen, bijvoorbeeld bestand tegen bepaalde temperaturen. Hierbij wordt gekeken of de constructie een bepaalde weerstand biedt aan de temperatuur. De constructie mag niet tot ontbranding komen, er mogen geen gaten in aanwezig zijn of ontstaan en de constructie mag niet in elkaar storten. Ook mag er slechts een beperkte rooklekkage optreden. Deze zaken staan beschreven in de NEN 12101-1. Voor actieve, beweegbare compartimentering gelden nog een aantal aanvullende eisen. Zo moeten ze betrouwbaar zijn (probleemloos 1.000 keer geactiveerd kunnen worden), mogen niet vervormen en moeten een snelle reactietijd hebben. 

Type compartimentering

De typen compartimentering zijn:

  • Passieve compartimentering
    Passieve compartimentering wordt veelal toegepast in industriële gebouwen. Hierbij wordt een gebouw door middel van passieve, vaste scheidingswanden verdeeld in compartimenten. De wanden worden vervaardigd uit steen, beton, staal, glas ofvaste rookschermen van glasvezel.
  • Actieve compartimentering
    Winkelcentra, verzorgingscomplexen, kantoren en andere plaatsen met publieke functies vragen om een open gebouwstructuur. Deze plaatsen moeten immers goed toegankelijk, overzichtelijk en bovendien uitnodigend zijn. Vaak is het niet wenselijk om hier vaste, in het oog springende scheidingen te plaatsen.Met behulp van actieve compartimentering is het mogelijk om grote compartimenten in gebouwen te kunnen behouden. 
    Actieve compartimentering wordt door middel van een detectiesysteem geactiveerd. Een beweegbaar rookscherm opereert volledig fail-safe. Als alle stroomvoorzieningen (hoofdvoeding, noodstroom generator), de bekabeling en/of de bedieningsorganen uitvallen, wordt het systeem door middel van de zwaartekracht gecontroleerd in de veilige positie gebracht (gesloten). Belangrijk is dat het scherm voldoende weerstand biedt aan de drukverschillen die worden veroorzaakt door rook en brand. Het doek is daartoe voorzien van een verzwaarde onder regel, waarvan het gewicht wordt afgestemd op de rookschermafmeting. Uitwaaien wordt zo voorkomen.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.