Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brandmelding

Aan brandmeldingen worden verschillend eisen gesteld.

Het ontvangen en registreren van brandmeldingen

De centrale ontvangt de signalen van de hand- en automatische melders, verwerkt deze en houdt deze vast. Optie: de brandmeldingen opslaan in een elektronisch logboek of met behulp van een printer de brandmeldingen afdrukken.

Optie: de brandmeldingen opslaan in een elektronisch logboek of met behulp van een printer de brandmeldingen afdrukken.

Het optisch en akoestisch signaleren van brandmeldingen

Op de brandmeldcentrale wordt, door middel van een rode optische indicator een algemene brandmelding en de detectiezone van waaruit de betreffende melding afkomstig is, optisch gesignaleerd. Hierbij wordt tevens een akoestische signaalgever in de brandmeldcentrale geactiveerd. 

Optische indicatie per zone

Iedere brandmelding van een aparte zone of groep dient door middel van een rode optische indicator of een melding op een alfanumeriek display optisch te worden gesignaleerd.

Het optisch en akoestisch signaleren van storingsmeldingen

De brandmeldcentrale signaleert, door middel van een gele optische indicator, een algemene storingsmelding. Bij een storing vanuit een detectiezone of bewaakte uitgang, dient deze separaat te worden gesignaleerd met een gele optische indicator. Tevens wordt de akoestische signaalgever in de brandmeldcentrale geactiveerd.

Het doormelden van storingsmeldingen

Storingsmeldingen moeten, indien vereist, worden doorgemeld naar een 24 uurs bewaakte post voor ontvangst van storingsmeldingen. Dit mag de meldkamer van de brandweer RAC, een Particuliere Alarmcentrale (PAC) of een 24 uurs bezette post (minimaal 2 personen) in het bedrijf of op het terrein van het bedrijf zijn. 

Doormelding brandalarmen

Voor sommige geëiste installaties is het noodzakelijk dat een brandmelding wordt doorgemeld naar een brandweerpost, de Regionale Alarmcentrale (RAC). Dit kan doormiddel van een:

  • Type 1 (directe lijn);
  • Type 2 (kiesverbinding).

De storingsmelding moet naar een 24 uurs bezette post worden gemeld. Dit kan de meldkamer van de brandweer zijn, maar veel RAC’s accepteren alleen brandmeldingen. Daarom zullen, in de meeste situaties, de storingsmeldingen naar een PAC (Particuliere AlarmCentrale) worden verstuurd. Indien in het gebouw een 24 uurs bezette post aanwezig is (minimaal 2 personen), mogen de storingsmeldingen ook intern worden verwerkt.

Naast het melden van een brandalarm naar de brandweer en het waarschuwen van de aanwezige personen, zal een brandmeldcentrale de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties aansturen.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.