Search
Close this search box.

Brandklasse

Om te voorkomen dat een brand zich (te) snel uitbreid via de constructie en er bij de verbranding (te) veel rook ontstaat, worden er eisen gesteld aan de toe te passen materialen. In afdling 2.9 van het Bouwbesluit worden deze eisen beschreven. Meterialen worden onderverdeeld in een brandklasse.

EuroklasseBijdragePraktijk
Klasse A1Geen enkele bijdrageNiet brandbaar
Klasse A2Nauwelijks bijdragePraktisch niet brandbaar
Klasse BErg beperkte bijdrageHeel moeilijk brandbaar
Klasse CGrote bijdrageBrandbaar
Klasse DHoge bijdrageGoed brandbaar
Klasse EZeer hoge bijdrageZeer brandbaar
Klasse FNiet bepaald 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.