Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brandassuradeuren

De brandassuradeuren hebben belang bij het zoveel mogelijk voorkomen van brand Immers: hoe minder brand, hoe minder schade, hoe minder er uitbetaald hoeft te worden. De verzekeringsmaatschappijen tonen grote belangstelling voor het zoveel mogelijk beperken van schade bij en na een brand. Hiervoor is de Stichting Salvage werkzaam, die tot doel heeft om schade na een brand zoveel mogelijk te beperken. Er is een netwerk van coördinatoren die, eenmaal gealarmeerd, zo snel mogelijk met gespecialiseerde schoonmaakbedrijven aan de slag gaan. Voor de premievaststelling moet brandassuradeuren van tevoren weten van welk brand risico moet worden uitgegaan. Niet alleen het schadebedrag wat moet worden uitbetaald is van invloed op de premie, ook de kans op brand (dus de kans dat moet worden uitbetaald) is van invloed. Over het algemeen wordt alleen materiele schade verzekerd; brandassuradeuren stellen daarom meestal geen eisen aan de brandveiligheid in relatie tot persoonlijke veiligheid.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.