Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bouwverordening

Vanuit artikel 8 Woningwet is bepaald dat elke gemeente een Bouwverordening moet vaststellen. Bijna altijd wordt hiervoor de model-Bouwverordening van de VNG gebruikt. Deze verordening bestaat na de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 nog steeds. Echter in het kader van de brandveiligheid heeft de Bouwverordening geen taak meer, de gemeente mag in de bouwverordening enkel voorschriften stellen aangaande bodem, stedenbouwkundige zaken en welstand. 

Uitzondering hierop is het Besluit Omgevingsrecht (BOR) waarin staat vermeld dat een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is bij: “Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft”. Gemeenten mogen de grenswaarde aangaande het aantal personen naar beneden bijstellen, mits vermeld in de Gemeentelijke Bouwverordening. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.