Zoek
Sluit dit zoekvak.

Blusmiddelen

Volgens het Bouwbesluit kunnen draagbare en mobiele blussers worden geëist als de aanwezigheid van brandslanghaspels niet toereikend is.In de woonfunctie voor kamergewijze verhuur moet in de gezamenlijke keuken en tenminste 1 blusmiddel per bouwlaag aanwezig zijn.Aan de mobiele blusmiddelen moet minimaal 1 keer per 2 jaar adequaat onderhoud worden gepleegd. Dit onderhoud moet plaatsvinden op basis van de NEN 2559. Op dit punt is de wet conflicterend met de NEN norm.

De norm spreekt over onderhoud 1 keer per jaar en de wet over 1 keer per 2 jaar. In de praktijk worden de blussers jaarlijks gecontroleerd. Blusmiddelen moeten duidelijk zichtbaar worden opgehangen. Is dat niet het geval dan moeten de blusmiddelen worden aangeduid met een pictogram zoals aangegeven in de NEN 3011.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Zoek
Sluit dit zoekvak.