Search
Close this search box.

Alfanumeriek brandweerpaneel

Zoals is aangegeven, kan de  dienst doen als . Een afzonderlijk  is noodzakelijk indien:

 • De  niet voldoet aan het gestelde in de  2535 met betrekking tot brandweerpanelen
 • De  zich bevindt op een slecht toegankelijke plaats in het gebouw, zoals een technische ruimte, een schacht of in de kelder;
 • de  zich niet bevindt in de nabijheid van de ;
 • de  dit eist.
   

Een LCD display, ook wel een alfanumeriek paneel genoemd, kan dienst doen voor de presentatie van alarmen. Meerdere alarmen moeten zichtbaar zijn of in het geheugen bewaard worden en oproepbaar zijn. Om de alarmen gepresenteerd te krijgen is een bedienhandleiding noodzakelijk. Deze handleiding is voor elk type  en/of  verschillend. Daarom is er in de  2535 weergegeven waar een alfanumeriek  aan moet voldoen. 

Eisen aan een alfanumeriek  volgens  2535: 

 • Er moet een indicatie aanwezig zijn die aangeeft dat er meer dan één brandalarm is; 
 • Er dient een scroll symbool en een scroll toets aanwezig te zijn
 • De scroll toets moet bedienbaar zijn op niveau 1;
 • Het alfanumerieke beeldvenster mag niet met permanent lopende tekst uitgevoerd worden.
   

Het venster moet voldoen aan de -EN 54-2, waarin onder andere is opgenomen dat:

 • Een veld minimaal 16 karakters moet bevatten indien een brandalarm wordt gepresenteerd met een crossreferentie naar andere informatie die de locatie van het alarm weergeeft
 • Een veld moet minimaal 40 karakters bevatten indien de tekst in dit veld wordt gebruikt om de exacte locatie van het brandalarm weer te geven.
   

Alfanumerieke displays zijn voor de overige bedienings- en uitlezingsmogelijkheden (bijvoorbeeld storingen, statusmelding, menuweergave en invoer van gegevens) niet meer weg te denken. De trend met deze displays is dat brandmeldcentrales steeds meer informatie kunnen verschaffen via een display, met zelfs de mogelijkheid tot grafische weergave. In veel gevallen kan worden volstaan met een alfanumeriek paneel of met een paneel waarop door middel van LED’s en teksten de locatie van de  (per ) wordt aangegeven. Als de indeling van een gebouw te complex is om de plaats van de  met behulp van tekst aan te geven, dient er gebruik te worden gemaakt van een geografisch . De keuze hiervoor wordt bepaald door de .

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN

Search
Close this search box.